denik.cz

Nabídka práce INSPEKTOR ZAMĚSTNANOSTI - ČB a Tábor (pracovněprávní vztahy, platy, mzdy a jiné odměny za práci) České Budějovice

Naposledy aktualizované: 15.04.2018
Mzda: od 18 810 Kč do 28 320 Kč
Termín zaměstnání: od 01.06.2018
Zaměstnavatel: Státní úřad inspekce práce IČO 75046962
Pracoviště: Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, Vodní 1629/21, 37006 České Budějovice 6
Okres: České Budějovice
Minimální dosažené vzdělání: Vyšší odborné
Směnný provoz: Jednosměnný provoz
Obor: Služby Administrativa
Popis: Místo výkonu služby: České Budějovice a Tábor
Obory služby: "Pracovněprávní vztahy", "Platy, mzdy a jiné odměny za práci".
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 10. platové třídy (od 18810,- Kč/měsíc do 28 320,-Kč/měsíc)
Uchazeč musí splňovat základní předpoklady podle § 25 odst. 1 zákona o státní službě, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
b) dosáhl věku 18 let;
c) je plně svéprávný;
d) je bezúhonný;
e) dosáhl vyššího odborného vzdělání;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost
Žadatel podá služebnímu orgánu, tzn. generálnímu inspektorovi Státního úřadu inspekce práce na základě § 24 odst. 3 a 4 zák. č. 234/2014 Sb.
a) pokud není státním zaměstnancem - žádost o přijetí do služebního poměru a o zařazení na služební místo (dále jen žádost)
b) pokud je státním zaměstnancem - žádost o zařazní na služební místo (dále jen žádost)
Žádost musí dále obsahovat údaje podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (jméno, příjmení, datum narození uchazeče, adresu jeho trvalého pobytu, příp. jinou adresu pro doručování, označení služebního orgánu, jemuž je určena). Vyhlášení, vzor žádosti a vzory dalších dokumentů viz odkaz http://www.suip.cz/volna-mista-1/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-inspektora-pvp-oblastniho-inspektoratu-prace-pro-jihocesky-kraj-a-vysocinu-se-sidlem-v-ceskych-budejovicich/