denik.cz

Nabídka práce Úředník odboru školství, mládeže a tělovýchovy Karlovy Vary

Naposledy aktualizované: 13.03.2018
Mzda: od 17 360 Kč
Termín zaměstnání: od 01.05.2018
Zaměstnavatel: Karlovarský kraj IČO 70891168
Pracoviště: Karlovarský kraj - 000, Závodní 353/88, Dvory, 360 21 Karlovy Vary
Okres: Karlovy Vary
Minimální dosažené vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Směnný provoz: Jednosměnný provoz
Obor: Administrativa
Popis: Úředník odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Výhodou:
- praxe ve státní správě
- znalost problematiky dotačních titulů
- znalost problematiky sportu a volného času
- prokázaná zvláštní odborná způsobilost v daném oboru
- organizační a komunikační schopnosti
- znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni
- uživatelská znalost práce s PC a MS Office
- řidičský průkaz sk.B

Náležitosti písemné přihlášky: dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů:
- jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození zájemce; státní příslušnost zájemce; místo trvalého pobytu zájemce; číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana); datum a podpis zájemce

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: dle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než
3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem); ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání; další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce
- v přihlášce uveďte kontakt (telefonní číslo případně email).

Místo a způsob podání přihlášky:
- osobně na podatelně krajského úřadu
- písemně na adresu:
Krajský úřad Karlovarského kraje,
Naděžda Domecká
oddělení personálních věcí a vzdělávání
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Bližší informace o činnostech odboru a pracovní pozici získáte na adrese www.kr-karlovarsky.cz
pod ikonou příslušného odboru